Nyemission i

Simris Group AB

Simris Alg tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger, som växtbaserat och miljömässigt hållbart premiumalternativ till fiskolja. Simris Group AB hette tidigare Simris Alg AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:2. För varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen, oavsett aktieslag, erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier av serie B och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är säkerställd till 50 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 20 procent av det garanterade beloppet i form av aktier.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2020/1 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare mellan 1,9 och 38,8 MSEK, beroende på lösenkurs.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från och med den 17 september 2020 till och med den 30 september 2020, dock lägst kvotvärdet och högst 1,80 kronor. Nyteckning av aktie av serie B med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 2 oktober 2020 till och med den 16 oktober 2020.

Uppdatering: Grundare och VD Fredrika Gullfot har överfört uniträtter till en investeringsfond tillhörande Steven Schapera, veteran inom skönhetsbranschen, som deltar i företrädesemissionen med en teckning av 480 000 uniträtter, motsvarande cirka 1,3 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Alger som odlas hos Simris

Simris stoppar algproduktionen – behöver kapital

Simris Group stoppar algproduktionen som behöver kapital för att startas upp igen. Fokuserar på Simris Biologics-verksamheten inom läkemedel.

Simris Alg, omega-3-marknadens Tesla

Simris Alg äger hela värdekedjan ”from farm to bottle”, från odling av mikroalger till färdiga omega-3-produkter till konsument. Simris Alg gör just nu en nyemission och vi har därför ställt några frågor till vd Fredrika Gullfot.

Intervju med algodlare i Almedalen

Politikerveckan i Almedalen är i full sving och som vanligt är även media och företag på plats. Breakit har även i år en scen där de intervjuar entreprenörer och tidigare idag blev Fredrika Gullfot, VD och grundare av Simris Alg, intervjuad.

Tuff start för Simris Alg-aktien på noteringsdagen

Det blev en tuff start för Simris Alg-aktien som började handlas på First North i fredags. Intervju med företagets grundare och VD Fredrika Gullfot direkt från börsgolvet.

Alger, life science, bilar, kaffemaskiner och läkare noteras

Simris Alg, Addlife, Nilsson Special Vehicles, Sjöstrand Coffee och Läkarresurs ska notera sina aktier. Medan den stora affären i Avito ändrar förutsättningarna för en börsnotering.

Simris Alg tar in 26,5 miljoner kronor i nyemission

Omega-3-bolaget Simris Alg stänger höstens riktade nyemission på rekordbeloppet 26,5 miljoner kronor. Pengarna skall användas för en utbyggnad av bolagets banbrytande algodling, samt rörelsekapital för nästkommande verksamhetsår. Flera nya större finansiärer passade på att gå in i bolaget, bland annat Förbundet Djurens Rätt.