Nyemission i

Sileon AB

Ej tillgängligt

Sileon erbjuder en BNPL-produkt (Buy Now Pay Later) som tjänst till andra företag som kan erbjuda den till sina kunder. Sileon AB hette tidigare Paynova AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 9:10

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Aktieägare i Paynova har tillsammans med ett antal fysiska och juridiska personer lämnat teckningsförbindelser eller garanterat teckning av aktier motsvarande beloppet för fullteckning om ca 25 MSEK, varav ca 40 procent eller ca 10 MSEK är förbindelser från befintliga aktieägare. Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Två noteringar och ett listbyte i närtid

Arcede Pharma och Hoi Publishing ska notera sin aktier i närtid. Paynova (Sileon) flyttar sin notering till First North.