Nyemission i

Setra Group AB

Setra erbjuder träbaserade produkter och lösningar till bygghandel och industriella kunder. Företaget bedriver produktion på 16 platser i Sverige för tillverkning av bland annat sågade och hyvlade trävaror, golv, list, panel och limträ. Setras industriella byggsystem heter Trälyftet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:8. För varje registrerad aktie per avstämningsdagen i Setra erhålls fem (5) teckningsrätter. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Setra.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolagets Huvudägare, representerande sammanlagt cirka 98,5 procent av aktierna i Bolaget, har åtagit sig att fullt ut utnyttja sina teckningsrätter och teckna sig för sammanlagt cirka 98,5 procent av nyemissionen, motsvarande cirka 19 500 000 aktier. Därutöver har Mellanskog åtagit sig att teckna resterande del av nyemissionen, motsvarande cirka 300 000 aktier i den mån övriga aktieägare inte önskar teckna dessa aktier med eller utan företrädesrätt.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Setra Group AB hittades