Setra Group AB

Setra erbjuder träbaserade produkter och lösningar till bygghandel och industriella kunder. Företaget bedriver produktion på 16 platser i Sverige för tillverkning av bland annat sågade och hyvlade trävaror, golv, list, panel och limträ. Setras industriella byggsystem heter Trälyftet.
Onoterat
Industri
Lista: Onoterat
Bransch: Industri
Inga nyheter hittades
Setra Group AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner