Nyemission i

Sensidose AB

Ej tillgängligt

Sensidose har utvecklat ett system för individualiserad dosering av tabletter, en medicinsk behandling med hjälp av en för patienten förprogrammerad doseringsapparat.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Sensidose noteras på Spotlight den 10 maj 2022.

En teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att under perioden 1 juni – 15 juni 2023 teckna en (1) ny aktie till en kurs om 9 SEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Budstrid om Spotlight-bolaget Sensidose

För ett knappt år sedan noterades Sensidose på Spotlight, nu har två olika aktörer lagt kontanta bud på företaget.