Budstrid om Spotlight-bolaget Sensidose

För ett knappt år sedan noterades Sensidose på Spotlight, nu har två olika aktörer lagt kontanta bud på företaget.

Sensidose har utvecklat ett system för individualiserad dosering av tabletter, en medicinsk behandling med hjälp av en för patienten förprogrammerad doseringsapparat.

För ett knappt år sedan noterades Sensidose på Spotlight till 5,35 kronor per aktie. För en månad sedan lade Navamedic ett bud på 6,27 kronor per aktie som Sensidose styrelse rekommenderade. Men nu har en budstrid inletts, det noterade bolaget EQL Pharma har nämligen också lagt ett kontant bud på Sensidose till 7,60 kronor per aktie.

Uppdatering: Navamedic höjer till 8 kronor

Den 22 april meddelade Navamedic att de har ingått avtal om förvärv av 56,7 procent av aktierna i Sensidose och att man höjer budet till 8 kronor. Aktieägare som tackat ja till 6,27 kronor behöver inte göra något utan följer med till det nya priset. Navamedic förlänger accepttiden för erbjudandet till 8 maj.

Frågan är vad som händer nu, kommer EQL Pharma att höja sitt bud eller accepterar man Navamedics bud och gör en snabb vinst på aktierna man precis har köpt via marknaden?

Uppdatering: EQL Pharma höjer till 8,40 kronor

Den 24 april meddelade EQL Pharma att de höjer sitt bud till 8,40 kronor per aktie. Acceptperioden pågår t.o.m. 16 maj.

Navamedic meddelade för två dagar sedan att de har ingått avtal om att förvärva 56,7 procent av aktierna i Sensidose.

Uppdatering: Navamedic erbjuder 0,38 kronor per teckningsoption

Den 25 april erbjöd Navamedic 0,38 kronor per teckningsoption TO 1. Tidigare har budgivarna bara sagt att innehavarna kommer att behandlas skäligt. Navamedic har köpt 205 580 teckningsoptioner av serie TO 1, vilket är 9,1 % av dessa teckningsoptioner. Lösenkursen på teckningsoptionerna av serie TO 1 är 9 kronor.

Navamedic förlänger acceptperioden till den 15 maj 2023.

Uppdatering: EQL Pharma erbjuder 0,50 kronor per teckningsoption

Den 26 april erbjöd EQL Pharama 0,50 kronor per teckningsoption av serie TO 1.

Uppdatering: Navamedic höjer till 0,60 kronor per teckningsoption

Några timmar efter EQL Pharma lade sitt bud på teckningsoptionerna så höjde Navamedic sitt bud till 0,60 kr.

Uppdatering: Navamedic höjer till 8,50 kronor per aktie

Den 10 maj höjde Navamedic sitt bud till 8,50 kronor per aktie i Sensidose. Redan innan hade man det högsta budet för teckningsoptionen på 0,60 kronor. Navamedic har förvärvat 57,94 procent av aktierna i Sensidose och 426 577 teckningsoptioner och lyfter fram att man därför kommer att ha ett ägande på över 50 procent även om alla teckningsoptioner används.

Uppdatering: Budstriden över, EQL Pharma ger sig och säljer

Den 17 maj meddelade EQL Pharma att de ger sig i kampen om att köpa Sensidose. EQL har via aktier och teckningsoptioner ett innehav i Sensidose på 13,20 procent. EQL Pharma ska nu sälja alla aktier och teckningsoptioner.

EQL Pharmas VD Axel Schörling skriver

”Initialt såg vi en möjlighet att Sensidose skulle passa väl in i EQL Pharmas långsiktiga strategi att bygga en stark portfölj av varumärken och produkter för nischmarknader, i det här fallet behandling av de senare faserna hos Parkinsons sjukdom. Vi är såklart mycket tacksamma för intresset för vårt Erbjudande men givet utvecklingen under budgivningen och att Navamedic nu blivit storägare i Sensidose ser vi dock att vissa av de strategier vi avsåg att implementera sannolikt inte kommer att vara möjliga. Därmed har vi valt att avyttra våra innehav vilket kommer ske till ett högre pris än de köptes in för. Styrelsen utvärderar löpande olika förvärvsmöjligheter och i nuläget finns det intressantare möjligheter för oss än att sitta kvar som minoritetsaktieägare i Sensidose.”

Läs även: Succé-aktien EQL Pharma är köpvärd

Sensidose AB

Sensidose har utvecklat ett system för individualiserad dosering av tabletter, en medicinsk behandling med hjälp av en för patienten förprogrammerad doseringsapparat.