Nyemission i

Scandic Hotels Group AB

Ej tillgängligt

Scandic är en hotellkedja med omkring 160 hotell i åtta länder, där majoriteten finns i Norden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 6:7. Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Slutliga villkor för Företrädesemissionen, inklusive ökningen av aktiekapitalet och antal aktier som emitteras, förväntas beslutas av styrelsen och offentliggöras senast den 25 maj 2020.

Vissa av Bolagets största aktieägare, Stena Sessan, AMF och Formica Capital har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande deras respektive pro rata-andelar, motsvarande 19,9 procent, 16,5 procent respektive 5,3 procent, vilket sammanlagt utgör 41,6 procent av Företrädesemissionen, samt att rösta för Företrädesemissionen. Vidare kommer AMF, med förbehåll för sedvanliga villkor, att teckna ytterligare 500 miljoner SEK i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 28,6 procent av Företrädesemissionen, med förbehåll för att AMF inte blir ägare till mer än 29,9 procent av Bolaget efter Företrädesemissionen. Därutöver har Swedbank Robur uttryckt sin avsikt att teckna för sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, motsvarande 5,7 procent, samt att rösta för Företrädesemissionen vid Extra Bolagstämman. VD, CFO och styrelseordförande har även uttryckt avsikt att delta i Företrädesemissionen.

DNB och Goldman Sachs International kommer att agera som så kallade underwriters och garantera ett antal aktier, till lika stor del, uppgående till ett maximalt belopp motsvarande det som inte omfattas av teckningsåtagandena av Stena Sessan, AMF och Formica Capital i Företrädesemissionen.

Utöver företrädesemissionen på 1,75 Mdkr har bolaget avtalet om en kreditfacilitet på 1,15 Mdkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Låg värdering och bättre balansräkning gör hotellföretaget Scandic köpvärt

Dagens industri lyfter i en analys fram att värderingen på bolaget är låg och att företaget har en mer hälsosam balansräkning nu än före pandemin.

Köp hotellföretaget Scandic

Hotellföretaget Scandic får en köprekommendation av Dagens Industri i dagens utgåva.

Svag start för Scandic Hotels på börsen

Scandic Hotels fick ett svagt mottagande av marknaden. Priset i erbjudandet faställdes i nedre delen av intervallet och när handeln startade sjönk aktien.

Teckna aktier i hotelloperatören Scandic inför börsnoteringen

Det stora hotellföretaget Scandic noterar sig på börsen och inför det erbjuds aktier ut till marknaden. Är det bra eller dåligt att investera? Vi sammanställer vad analytikerna säger.

Börsnoteringar står för dörren

Fem företag gör sig redo för börsnotering. Det första om två veckor och de sista vid årsskiftet. Scandic, Cederroth, NP3 Fastigheter, Africa Oil och Stresscompany är företagen vars aktier blir tillgängliga för allmänheten.