Nyemission i

Saxlund Group AB

Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar, och servar utrustning och anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energiproduktion. Saxlund Group AB hette tidigare Pilum AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:9. Varje 1 befintlig aktie i Pilum berättigar till 2 teckningsrätter. 9 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 nyemitterad aktie av serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är till sin helhet garanterad. Handel med teckningsrätter: 30 maj – 10 juni 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Saxlund Group AB hittades