Nyemission i

Rolling Optics Holding AB

Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering, baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik. Rolling Optics Holding AB hette tidigare ICTA AB. ICTA AB hette tidigare Intellecta AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3. Innehav av en (1) stamaktie berättigar till en (1) uniträtt och nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) stamaktier och en (1) teckningsoption serie TO 2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Rolling Optics har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,5 MSEK och emissionsgarantier om cirka 13,5 MSEK, motsvarande totalt 80 procent av företrädesemissionen.

Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie under perioden 22 mars – 4 april 2023, dock lägst 0,16 SEK och högst 1,00 SEK per stamaktie. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna som högst kan uppgå till cirka 16,6 MSEK före emissionskostnader. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden 11 april – 24 april 2023.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till 80 procent, varav 55 procent tecknats med och utan stöd av uniträtter och 25 procent tecknades i enlighet med garantiavtal.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Fyra aktuella emissioner

Northgold och Bawat Water gör noteringsemissioner medan Stillfront och Rolling Optics gör företrädesemissioner.