Nyemission i

Rolling Optics Holding AB

Ej tillgängligt

Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering, baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik. Rolling Optics Holding AB hette tidigare ICTA AB. ICTA AB hette tidigare Intellecta AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:21. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. 21 teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är säkerställd till 100 %. Bolagets två största aktieägare, François-Charles Oberthur SAS ("FCO"), som innehar cirka 72 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, och Forestum Capital AB, som innehar cirka 13 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har ingått teckningsåtaganden varigenom de har förbundit sig att teckna nya aktier i Företrädesemissionen motsvarande sina pro rata-andelar. Vidare har FCO åtagit sig att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i sådan utsträckning att Företrädesemissionen fulltecknas.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Fyra aktuella emissioner

Northgold och Bawat Water gör noteringsemissioner medan Stillfront och Rolling Optics gör företrädesemissioner.