Nyemission i

Rörvik Timber AB

Rörvik Timber bedriver träförädling vid tio produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Timber och Råvara.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 36:1. 1 innehavd aktie i Rörvik Timber (oavsett aktieslag) berättigar till 36 teckningsrätter. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 ny B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter, 29 mars – 13 april 2010. Nyemissionen är till fullo garanterad av Traction Delta AB, Förvaltnings AB Wasatornet, Investment AB Öresund och HQ Bank. I samband med emissionen görs även kvittningsemission till Nordea på 87,5 miljoner aktier (mot en fordran på 100 Mkr) och till vissa av bolagets andra fordringsägare på 24 miljoner aktier (mot forderingar på 12 Mkr).

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Rörvik Timber AB hittades