Nyemission i

Rizzo Group AB

Ej tillgängligt

Rizzo Group säljer väskor och accessoarer i Sverige och Norge via cirka 60 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Rizzo och Morris med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB hette tidigare Venue Retail Group AB. Venue Retail Group AB hette tidigare Wedins Skor & Accessoarer AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företräde 5:1. 5 B-aktier per A- eller B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter 27 februari - 14 mars. Handel med BTA 27 februari - till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Företaget noterat på O-listan.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Farlig situation för Rizzo Group när intresset för företrädesemissionen är lågt

Lågt intresse för Rizzo Groups företrädesemission skapar osäkerhet om bolagets framtid.