Nyemission i

Re:NewCell AB

Ej tillgängligt

Renewcell gör textilråvara av kläder som lämnats för återvinning.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten i Sverige och institutioner. De i allmänheten som kan teckna sig är kunder hos Nordea, Pareto och Avanza.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Renewcell noteras på First North den 26 november 2020.

Inför erbjudandet har ett antal institutionella investerare samt personer i Bolagets ledning och styrelse åtagit sig att på vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier i erbjudandet till ett värde av högst 444 Mkr. Fonder förvaltade av Capital World Investors: 130 MSEK, AMF Fonder AB: 75 MSEK, Handelsbanken Fonder AB för förvaltade fonders räkning: 75 MSEK, Swedbank Robur: 75 MSEK, H&M Fashion AB: 81 MSEK (motsvarande sin pro rata-del av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen), Familjen Norlin genom Girincubator AB: 5 MSEK, Personer i Bolagets ledning och styrelse sammanlagt: 3 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Renewcell-aktien kan mångdubblas

Di har tittat närmare på Renewcell som nästan är tillbaka på noteringskursen för två år sedan. I ett positivt scenario kan aktien mångdubblas.

Affärsvärlden känner ingen entusiasm för Renewcells IPO

Renewcell står inför en notering på First North och Affärsvärlden har tittat närmare på IPO-erbjudandet och känner ingen entusiasm för det.

ReNewCell inleder sin noteringsemission

ReNewCell som gör textilråvara av kläder som lämnat för återvinning. Känns som att det mesta är upplagt för en het notering.

Tre spännande företag som ska notera sig under hösten

Tre spännande företag som ska notera sina aktier under hösten 2020 är Spotlight Group, BoMill och Re:NewCell.