Nyemission i

Refine Group AB

Ej tillgängligt

Refine är en varumärkeskoncern som skapar, utvecklar och accelererar livsstilsvarumärken inom den digitala handeln. Refine Group AB hette tidigare Spherio Group AB. Spherio Group AB hette tidigare Ytrade Group AB och använde då namnet Yaytrade.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Kvittningsemission riktad till Thoren Tillväxt AB och NELAB INVEST AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

"Bolagets tidigare dotterbolag Spherio AB (publ) hade en skuld till Thoren Tillväxt AB och NELAB INVEST AB om totalt cirka 2,9 miljoner kronor (”Skuld 2”). Bolaget övertog Skuld 2 i september 2023 under förutsättning att Thoren Tillväxt AB och NELAB INVEST AB åtog sig att teckna aktier i Bolaget för en teckningskurs motsvarande 20 kronor per aktie (omräknat efter sammanläggning av aktier i Bolaget) och att betala för de nyemitterade aktierna genom kvittning av Skuld 2."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Gaming och hushållsprodukter noteras i närtid, grönsaksodlare byter marknadsplats

Mindark noteras, Ecomm och Refine Group gör en dubbel omvänd notering, Agtira flyttar sin notering till First North.

IPO i Yaytrade får neutral rekommendation av analytiker

Yaytrade, som erbjuder en marknadsplats för modekläder och livsstilsprodukter, gör en IPO. Affärsvärlden ger erbjudandet en neutral rekommendation.