Nyemission i

Rebelle AB

Rebelle är ett företag från Tyskland som erbjuder en plattform för att köpa och sälja second hand-lyxmode i Europa.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till allmänheten i Sverige och Danmark samt till kvalificerade investerare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Rebelle noteras på First North den 25 februari 2022.

Obs, teckningstiden 14-22 februari är ungefärlig, bolaget har i skrivande stund bara kommunicerat att prospekt publiceras den 14 februari och att noteringen sker den 25 februari.

180 Mkr av erbjudandet är säkrat på förhand. Bland investerarna återfinns Swedbank Robur Ny Teknik, Skandia Fonder och ett antal befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

Uppdatering: Teckningsperioden är 15-22 februari 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Rebelle AB hittades