Nyemission i

Real Fastigheter AB

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige. Real Fastigheter AB hette tidigare Real Holding i Sverige AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett aktieslag. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie av serie B i Bolaget.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Real Holding noteras på First North den 11 mars 2016.

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom externa investerare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Real Fastigheter AB hittades