Nyemission i

Rabbalshede Kraft AB

Rabbalshede Kraft projekterar, driver och investerar i vindkraft i Norden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:9. Aktieägare i bolaget erhåller två (2) teckningsrätter för varje innehavd aktie, oaktat aktieslag, per avstämningsdagen. Det krävs nio (9) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Rabbalshede Kraft AB hittades