Nyemission i

Qlife Holding AB

Ej tillgängligt

Qlifes vision är att underlätta mätning av biomarkörer i blod i hemmet. Deras mål är att göra blodprovstagning enkel, billig, snabb, lättåtkomlig och exakt. Det gör att blodprov kan göras oftare för att få insikter om ens personliga hälsa, vilket ger ökade möjligheter att tidigare upptäcka sjukdomar. Produkten är en integrerad plattform som består av en liten anordning att ha hemma, engångskapslar – en för varje specifik biomarkör, och en digital infrastruktur som delar data med ens patientjournal eller sjukhusets IT-system.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 32:3. Aktieägare erhåller per 1 innehavd aktie 1 uniträtt. 3 uniträtter ger rätt att teckna 1 ny unit som består av 23 aktier och 8 teckningsoptioner av serie TO4 och 8 av serie TO5.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är garanterad till 61 % fördelat på både en topp- och bottengaranti.

En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden 7 - 21 juni 2024 till ett lösenpris om 0,02 SEK per aktie, och en (1) teckningsoption av serie TO 5 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden 21 november - 5 december 2024 till ett lösenpris om 0,0225 SEK per aktie.

Uppdatering: Qlifes företrädesemission tecknades till 10,8 % med uniträtter och 0,5 % utan. Garanter får teckna 49,7 %. Total teckning på 60,9 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Qlife’s IPO får en teckna-rekommendation av analytiker

Qlife står inför en notering på First North och gör just nu en IPO. Analysfirman Börsplus ger en teckna-rekommendation för de investerare som är tålmodiga.