Nyemission i

Prostatype Genomics AB

Prostatype Genomics unika system identifierar det genetiska fingeravtrycket för prostatacancer genom att mäta information från cancerstamcellernas gener i det vävnadsprov (biopsi) som redan erhållits i samband med att patienten diagnostiserats. Genom att kombinera det genetiska fingeravtrycket med övrig information från diagnosen beräknas en så kallad P-score. Prostatype Genomics AB hette tidigare Chundsell Medicals AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 6:1. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av sex (6) nyemitterade aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga ägare samt externa investerare motsvarande sammanlagt cirka 24 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 19,3 procent av företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 17,4 MSEK, motsvarande cirka 50,7 procent av företrädesemisione, dvs totalt 70 procent. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tolv (12) procent av garanterat belopp i kontant ersättning, alternativt med fjorton (14) procent av garanterat belopp vid ersättning i form av nya aktier i Bolaget.

Uppdatering: Prostatype Genomics företrädesemission tecknades till 51,9 % med uniträtter och 4,4 % utan. Garanter får teckna 13,7 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Prostatype Genomics IPO för den spekulative

Prostatype Genomics gör en IPO på First North. Affärsvärlden har gjort en analys och kommer fram till att erbjudandet inte innehåller någon rabatt och främst är till för den spekulativa investeraren.

Sju nya noteringar i närtid

Sju företag som ska notera sina aktier i närtid är Implantica, Readly, ES Energy Save, LifeClean, GPX Medical, Curasight och Prostatype Genomics.

Chundsell Medicals tar in 5 MSEK för utveckling av nytt prostatacancertest

Chundsell Medicals, som har utvecklat cancerdiagnostiktestet Prostatype, har tagit in 5 miljoner kronor till utveckling av en CE-godkänd produkt. Bakom investeringen står både nationella och internationella affärsänglar samt Innovationsbron.