Nyemission i

Prostatype Genomics AB

Ej tillgängligt

Prostatype Genomics unika system identifierar det genetiska fingeravtrycket för prostatacancer genom att mäta information från cancerstamcellernas gener i det vävnadsprov (biopsi) som redan erhållits i samband med att patienten diagnostiserats. Genom att kombinera det genetiska fingeravtrycket med övrig information från diagnosen beräknas en så kallad P-score. Prostatype Genomics AB hette tidigare Chundsell Medicals AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) Unit i Bolaget. Varje Unit består av fem (5) nya aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 4.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till att Företrädesemissionen har slutförts, har Bolaget erhållit ett brygglån om 6,5 MSEK, varav Exelity AB står för 4,2 MSEK och Buntel AB för 2,3 MSEK.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 72,1 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav teckningsförbindelser motsvarar cirka 20,2 procent av Företrädesemissionen, bottengarantiåtaganden motsvarar cirka 36,7 procent av Företrädesemissionen och toppgarantiåtaganden uppgår till cirka 15,1 procent av Företrädesemissionen. För toppgaranter utgår en ersättning om 20 procent av det garanterade beloppet kontant eller 23 procent av det garanterade beloppet i Units i Bolaget. För bottengaranter utgår en ersättning om 16 procent av det garanterade beloppet kontant eller 20 procent av det garanterade beloppet i Units i Bolaget. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena.

Befintliga långivare har gått med på att kvitta befintliga lån inom emissionen eller i en separat riktad emission på identiska villkor om 3,2 MSEK, motsvarande 64 000 000 Units. Denna konvertering kommer att genomföras som en separat kapitalökning i en riktad emission i den mån kontantteckning inte lämnar utrymme för konvertering inom emissionen.

Teckningskursen vid lösen av teckningsoptioner av serie TO 4 kommer att sättas till en 30% rabatt gentemot den 10-dagars volymviktade genomsnittliga aktiekursen före den första dagen av teckningsperioden, men till minst 0,01 SEK (motsvarande nominellt värde). Teckningsoptioner av serie TO 4 kan utnyttjas för att teckna aktier i Prostatype Genomics under perioden 25 november 2024 – 9 december 2024 (båda dagar inkluderade).

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Prostatype Genomics IPO för den spekulative

Prostatype Genomics gör en IPO på First North. Affärsvärlden har gjort en analys och kommer fram till att erbjudandet inte innehåller någon rabatt och främst är till för den spekulativa investeraren.

Sju nya noteringar i närtid

Sju företag som ska notera sina aktier i närtid är Implantica, Readly, ES Energy Save, LifeClean, GPX Medical, Curasight och Prostatype Genomics.

Chundsell Medicals tar in 5 MSEK för utveckling av nytt prostatacancertest

Chundsell Medicals, som har utvecklat cancerdiagnostiktestet Prostatype, har tagit in 5 miljoner kronor till utveckling av en CE-godkänd produkt. Bakom investeringen står både nationella och internationella affärsänglar samt Innovationsbron.