Nyemission i

Prolight Diagnostics AB

Prolight har under ett antal år, tillsammans med sin teknologipartner TTP, utvecklat ett patenterat diagnosstöd som på fem till sju minuter ger svar på om en patient har drabbats av hjärtinfarkt eller inte.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget listas på Aktietorget den 6 juli 2011. En unit innehåller förutom 1 aktie även 1 teckningsoption, som berättigar till teckning av 1 aktie för 2,20 kr senast 14 december 2011. Om alla potentiella teckningsoptioner används får företaget in ytterligare 10,5 Mkr. Läs även vår intervju med Prolight Diagnostics VD.

Uppdatering: Emissionen tecknades till för låg grad och bolaget väljer därför att dra tillbaka den.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Diagnostikutveckling som räddar liv och sparar vårdkostnader – investera i svenskt bolag med stor potential

Svenska Prolight Diagnostics utvecklar små mobila instrument som möjliggör snabb diagnos av hjärtinfarkt – en teknologin som kan rädda liv. Nu genomför bolaget en nyemission för att ta nästa steg mot en marknad i tillväxt.