Diagnostikutveckling som räddar liv och sparar vårdkostnader – investera i svenskt bolag med stor potential

Svenska Prolight Diagnostics utvecklar små mobila instrument som möjliggör snabb diagnos av hjärtinfarkt – en teknologin som kan rädda liv. Nu genomför bolaget en nyemission för att ta nästa steg mot en marknad i tillväxt.

I Sverige drabbas ungefär tre personer i timmen av hjärtinfarkt.

– Med snabbare och mer korrekta diagnostiska tester kan vi rädda fler liv och spara pengar för vården. Dessutom kan vi utveckla en bra affär, säger Maria Holmlund, vd på Prolight Diagnostics.

Bolaget utvecklar ett testsystem baserad på patenterad teknologi för användning vid så kallad Point Of Care Testing (POCT) – mobila instrument möjliggör testning nära patienten och ger snabba provsvar. Till en början fokuserar Prolight Diagnostics på mätning av troponin – ett ämne som hjärtat utsöndrar vid en hjärtinfarkt.

Snabba provsvar ger effektivare behandling

Ett test som i dag utförs på sjukhuslabbet kan ta timmar. POCT-tester däremot, utförs nära patienten och tidigt i vårdkedjan. Det kan vara i primärvården eller på akutmottagningen. Provsvaren kommer inom 10 till 20 minuter.

– Läkaren får provresultaten i direkt anslutning till provtagningen. Ju tidigare rätt diagnos kan ställas desto snabbare kan effektiv behandling sättas in.

Teknologipartner i Cambridge

Prolight Diagnostics utvecklar testet i samarbete med The Technology Partnership (TTP) som är ett oberoende och ledande teknikutvecklingsbolag med bas i Cambridge. Flera viktiga milstolpar uppnåddes under den första utvecklingsfasen.

– Under den första fasen, som avslutades framgångsrikt i mars tidigare i år, har vi fokuserat på att säkerställa att förutsättningarna finns för att utveckla ett högkänsligt troponintest i POCT format. Vi följer vår plan vad gäller prestanda på testet, kostnader och tid, säger Maria Holmlund.

Projektets andra fas, det vill säga vidareutvecklingen av testet, möjliggörs genom nyemissionen. Tillsammans med TTP kommer de att arbeta med ytterligare optimering, instrumentutveckling, användarvänlighet och automatisering.

– Vi är ett litet bolag och rädda om våra begränsade resurser. Vi kommer att lägga den största delen av kapitalet från nyemissionen på utveckling. När vi har tagit fram det högkänsliga troponin-testet för hjärtinfarkt, har vi också en bra plattform för att utveckla tester inom andra områden.

Stort behov på marknaden

Enligt Maria Holmlund har flera läkare internationellt bekräftat att det finns ett stort behov av ett högkänsligt POCT-test för troponin. Marknaden för POCT-test är under stark tillväxt och 2017 estimerades den till drygt 18 miljarder amerikanska dollar:

– Hjärtmarkörer är det näst största området inom POCT-tester och testet som vi utvecklar finns inte på marknaden i dag. Det finns en stor affärsmässig potential, avslutar Maria Holmlund.

Fakta: Nyemission Prolight Diagnostics

  • Teckningsperiod: 4 juni – 20 juni
  • Företrädesemission: möjlighet till teckning även av allmänheten utan företräde. Omfattning ca 40 MSEK före emissionskostnader. Garanterad till ca 85 %. Företrädesrätt – tretton (13) befintliga aktier ger rätt att teckna tre (3) Units. Varje bef. aktie ger en uniträtt och 13 st uniträtter ger rätt att teckna 3 Units till kurs 2,25 kr/Unit.
  • En Unit består av en aktie och en teckningsoption (TO3). Tre (3) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar innehavaren att under perioden 1 februari t o m 28 februari 2019 teckna ytterligare en ny aktie för 2,85 SEK/st.

Läs mer om emissionen

Prolight Diagnostics AB

Prolight har under ett antal år, tillsammans med sin teknologipartner TTP, utvecklat ett patenterat diagnosstöd som på fem till sju minuter ger svar på om en patient har drabbats av hjärtinfarkt eller inte.