Nyemission i

Prisma Properties AB

Ej tillgängligt

Prisma Properties är en ledande utvecklare och långsiktig ägare av fastigheter för lågprisbutiker, dagligvaruhandel och snabbmatsrestauranger.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten i Sverige och institutioner. Allmänheten avser i detta fall kunder hos Avanza, Nordnet och Swedbank.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, 3-10 juni 2024 är dummy-datum, i skrivande stund har inte exakta datum kommunicerats.

Prisma Properties noteras på Nasdaq Stockholm efter IPO-erbjudandet, som kommer bestå av både nya och befintliga aktier.

Fonder som förvaltas och rådges av Capital World Investors, Clearance Capital Limited, Länsförsäkringar Fondförvaltning samt en fond förvaltad av ODIN Forvaltning har åtagit sig att förvärva eller teckna aktier i IPO-erbjudandet till ett totalt belopp om 624 miljoner kronor.

Uppdatering: Teckningsperioden är 10-17 juni 2024 och aktierna börjar handlas den 18 juni 2024.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Wait here

Prisma Properties IPO gör man bäst i att avstå från anser Affärsvärlden

Fastighetsbolaget Prisma Properties gör en IPO. Affärsvärlden har gjort en analys och anser att värdering är för hög, trots den låga risken i verksamheten.