Nyemission i

Pricer AB

Ej tillgängligt

Pricer erbjuder ett system med digitala prisetiketter i butik samt kommunikations- och tekniklösning som hör till.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:5. För varje en (1) innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya B-aktier

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, 1-10 september 2023 är dummy-datum, allt bolaget i slutet av april 2023 kommunicerade var att en emission på minst 300 Mkr ska göras före utgången av september 2023.

Uppdatering: Pricer gör en företrädesemission på 257 Mkr, vidare gör man en riktad emission på 44 Mkr.

Ett antal befintliga aktieägare, inklusive Sterling Active Fund, Quaero Capital, Göran Sundholm, Arbona AB, Sifonen AB och Investment AB Spiltan samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, har åtagit sig att teckna B-aktier motsvarande cirka 34,8 procent av Företrädesemissionen. Därtill har vissa av Bolagets befintliga aktieägare, inklusive Arbona AB (publ) och Sterling Active Fund, samt ett antal externa investerare ingått garantiåtaganden motsvarande cirka 65,2 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden som tillsammans motsvarar cirka 100 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Företrädesemissionen är fullt garanterad.

Teckningskurs mm kommer att presenteras omkring den 4 augusti 2023. Den kommer dock inte att överstiga stängningskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm den 29 juni 2023 om 6,39 SEK per aktie.

Uppdatering: Pricers företrädesemission tecknades till 214 %. Till 97 % med företrädesrätt och 117 % utan.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Pricer får köprekommendation inför nyemission

Pricers aktie har pressats ner i flera omgångar, inklusive av den företrädesemission som företaget nu gör. Affärsvärlden ger en köprekommendation.