Nyemission i

PMD Device Solutions AB

Ej tillgängligt

PMD Device Solutions utvecklar och säljer medicinska produkter för andningsövervakning på både sjukhus och inom hemsjukvården. PMD Device Solutions AB hette tidigare Promore Pharma AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:10. För varje 1 innehavd aktie erhålls 1 teckningsrätt. 10 teckningsrätter ger rätt att teckna 3 nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit garantiåtaganden från ett konsortium av externa investerare lett av Life Science Invest Fund 1 ApS uppgående till totalt cirka 22,0 MSEK, motsvarande 80 procent av företrädesemissionen.

För garantiåtaganden utgår en garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet kontant, eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i nyemitterade aktier.

För att säkerställa bolagets likviditetsbehov fram till dess att företrädesemissionen har genomförts har bolaget upptagit brygglån om totalt 12,0 miljoner kronor från Fenja Capital I A/S, Råsunda Förvaltning AB och Gerhard Dal. Lånen ska betalas till bolaget i juni och juli 2024 och som ersättning för lånen utgår en uppläggningsavgift om 5,00 procent och en ränta om 2,00 procent per påbörjad månad. Lånen ska återbetalas senast den 30 september 2024. Långivarna har rätt, men inte skyldighet, att kvitta hela eller delar av lånen, inklusive upplupen ränta, mot emitterade aktier i företrädesemissionen, förutsatt att långivarna tilldelas aktier i företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

PMD Device Solutions

PMD Solutions noterades vid årsskiftet – siktar på att ha återkommande intäkter på 100 Mkr

Det Irländska företaget PMD Solutions noterades på First North vid årsskiftet via ett omvänt förvärv. Har som mål att ha återkommande intäkter på 100 miljoner kronor vid årets slut 2026. Idag har bolaget uppnått 39 procent av det målet.