PMD Solutions noterades vid årsskiftet – siktar på att ha återkommande intäkter på 100 Mkr

PMD Device Solutions

Det Irländska företaget PMD Solutions noterades på First North vid årsskiftet via ett omvänt förvärv. Har som mål att ha återkommande intäkter på 100 miljoner kronor vid årets slut 2026. Idag har bolaget uppnått 39 procent av det målet.

PMD Device Solutions är ett Irländskt företag som noterades på First North vid årsskiftet via ett omvänt förvärv av Promore Pharma-skalet. Företaget utvecklar och säljer medicinska produkter för andningsövervakning inom både sjukhus och hemsjukvård. Den primära produkten är RespiraSense, en lösning som används för övervakning av andningsfrekvens för att tidigt upptäcka försämring av patientens tillstånd och för att undvika andningssvikt och negativa resultat för patienten.

PMD Device Solutions har som mål att ha återkommande intäkter på 100 miljoner kronor vid årets slut 2026. Idag har bolaget uppnått 39 procent av det målet. Bolaget planerar inte att göra någon nyemission under 2024, däremot planerar man för en under 2025 som då ska riktas till institutioner.

PMD Device Solutions VD Myles Murray presenterar verksamheten.

PMD Device Solutions AB

PMD Device Solutions utvecklar och säljer medicinska produkter för andningsövervakning på både sjukhus och inom hemsjukvården. PMD Device Solutions AB hette tidigare Promore Pharma AB.