Nyemission i

PharmaLundensis AB

PharmaLundensis är ett Lundbaserat företag på Ideon BioIncubator, BMC D10 som arbetar med forskning och utveckling av en ny behandlingsmetod mot den allvarliga och vanligt förekommande lungsjukdomen KOL (kroniskobstruktiv lungsjukdom).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3. Varje befintlig aktie ger 1 uniträtt och 3 uniträtter berättigar till teckning av en unit. 1 unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Varje teckningsoption som erhålls vederlagsfritt som en del i unit berättigar till teckning av 1 aktie till en teckningskurs om 1 krona per aktie under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 31 mars 2025. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli föremål för omräkning i samband med bl.a. företrädesemissioner.

Uppdatering: PharmaLundensis företrädesemission tecknades till 3,2 Mkr, dvs 64,4 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

PharmaLundensis ska avnotera sina aktier

PharmaLundensis ekonomiska situation är dålig och styrelsen ska därför avnotera aktierna från Spotlight.