Nyemission i

Ovzon AB

Ej tillgängligt

Ovzon erbjuder produkter och tjänster för satellitkommunikation. Företaget planerar även att skicka upp sin första egna satellit.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Carnegie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att börsen stängt den 6 februari 2023 inledde Ovzon en riktad emission på 200 Mkr. Bolaget har erhållit intresse från större aktieägare, däribland Öresund, Bure, Handelsbanken Fonder, Fjärde AP-fonden och AFA Försäkring, att teckna aktier motsvarande hela den Riktade Emissionen.

Emissionen genomförs i syfte att finansiera de tidigare kommunicerade ökade kostnaderna relaterade till den försenade uppsändningen av Ovzon 3-satelliten, samt för att möjliggöra en utökning av Ovzons nuvarande kreditram hos Proventus från 60 MUSD till 65 MUSD.

Uppdatering: Emissionen tecknades till 200 Mkr till 44,50 kr per aktie.

Den Riktade Emissionen riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare och tecknades av bl.a. av Öresund, Bure, Handelsbanken Fonder, Fjärde AP-fonden och AFA Försäkring.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Satellitbolaget Ovzon får köprekommendation

Affärsvärlden gav i fredags en köprekommendation till satellitbolaget Ovzon. För att vara ett bolag på First North så är ägarlistan ovanligt stark.

Tre aktuella nyemissioner

Tre företag som är aktuella med nyemissioner är JonDeTech, Ovzon och Urb-it, där de två första även står inför en notering.