Nyemission i

Ovzon AB

Ej tillgängligt

Ovzon erbjuder produkter och tjänster för satellitkommunikation. Företaget planerar även att skicka upp sin första egna satellit.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:1. Aktieägare erhåller tre teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. En teckningsrätt berättigar till teckning av en aktie i företrädesemissionen.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, datumen 7-14 januari 2019 är dummy-datum, i skrivande stund har bolaget endast kommunicerat att emissionen förväntas äga rum under januari 2019.

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom en kombination av teckningsåtaganden och emissionsgarantier.

Uppdatering: Teckningsperioden är 9-23 januari 2019.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Satellitbolaget Ovzon får köprekommendation

Affärsvärlden gav i fredags en köprekommendation till satellitbolaget Ovzon. För att vara ett bolag på First North så är ägarlistan ovanligt stark.

Tre aktuella nyemissioner

Tre företag som är aktuella med nyemissioner är JonDeTech, Ovzon och Urb-it, där de två första även står inför en notering.