Nyemission i

Ovzon AB

Ej tillgängligt

Ovzon erbjuder produkter och tjänster för satellitkommunikation. Företaget planerar även att skicka upp sin första egna satellit.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Kunder hos Carnegie, Nordnet och Avanza kan teckna hos respektive.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, i skrivande har inte alla uppgifter släpps ännu, datumen 7-17 maj 2018 är bara en uppskattning.

Ovzon meddelade i början av maj 2018 att de ska notera sig på First North och erbjuda aktier inför det.

Erbjudandet innefattar en nyemission av aktier som väntas tillföra Bolaget cirka 189 miljoner kronor, före transaktionskostnader samt en försäljning av befintliga aktier till värde om cirka 136 miljoner kronor erbjudna av Bolagets enda direkta aktieägare. Erbjudandet väntas, totalt, motsvara cirka 60 procent av det totala antal aktier utestående i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet. Därutöver väntas Bolaget utfärda en option till Carnegie att förvärva ytterligare nya aktier motsvarande maximalt 15 procent av det totala antal aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”), vilken väntas tillföra Ovzon ytterligare 49 miljoner kronor.

Två investerare har åtagit sig att bli ankarinvesterare: Bure Equity AB och Investment AB Öresund, vilkas sammanlagda åtagande motsvarar cirka 38 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet och cirka 24 procent av det totala antalet aktier utestående i Bolaget, under antagandet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.

Carnegie är Global Coordinator och Sole Bookrunner.

Uppdatering: Beräknad första handelsdag för Ovzons aktie på Nasdaq First North Premier är den 18 maj 2018.

Teckningstiden är 9-17 maj 2018.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Satellitbolaget Ovzon får köprekommendation

Affärsvärlden gav i fredags en köprekommendation till satellitbolaget Ovzon. För att vara ett bolag på First North så är ägarlistan ovanligt stark.

Tre aktuella nyemissioner

Tre företag som är aktuella med nyemissioner är JonDeTech, Ovzon och Urb-it, där de två första även står inför en notering.