Nyemission i

Opter AB

Opter utvecklar och säljer en affärskritisk egenutvecklad standardmjukvara för transportplanering till transportbolag i Norden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Opter noterar sig på First North efter genomfört erbjudande. Obs, 8-15 november 2021 är dummy-datum, i skrivande stund har bolaget bara kommunicerat att teckningsperioden och noteringen är planerad att ske under november 2021.

Cliens Kapitalförvaltning, Proventus AB, Adrigo Small & Midcap L/S, Cloud Capital AB, Johan Thorell via Gryningskust Holding AB, och MW Asset Management AB har åtagit sig att till samma pris och villkor som övriga investerare förvärva aktier i erbjudandet för ett totalt belopp om 65,0 Mkr.

Uppdatering: Teckningstiden är 9-19 november 2021 och notering på First North den 23 november.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Två bra finska aktier enligt Börsveckan

Tidningen Börsveckan har analyserat 6 företag och två finska aktier får köprekommendation.

Noteringen av Opter får en teckna-rekommendation av Affärsvärlden

Opter, som erbjuder en mjukvara för transportplanering, gör en IPO på First North. Affärsvärlden ger i en analys en teckna-rekommendation.