Nyemission i

Oodash Group AB

Ej tillgängligt

Oodash Group är ett investmentbolag. Oodash Group AB hette tidigare EPTI AB. EPTI AB hette tidigare Invajo Technologies AB. Invajo Technologies AB hette tidigare Invajo International AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission. Tecknades av ett antal befintliga aktieägare samt ett antal nya investerare, såsom Angelgate AG, Ash Pournouri, Elisabeth Thand Ringqvist, Emanuel Lipschütz, MOOR Holding AB, Niklas Estensson, Sam Nurmi samt Thorén Tillväxt AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

”Intresset av att vara med och finansiera Invajos omvända förvärv av EPTI har vida överstigit våra förväntningar. Det är självklart glädjande och ett styrkebesked. Den nya koncernen får nu en finansiell bas och en flygande start för att ta nästa steg och öka tillväxttakten ytterligare”, säger Invajos VD Love Carlsson.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Noteringarna innan nyår

Innan nyår noterar sig MTI Investment och Spacett. Vidare befinner sig EPTI och Curira Group under notering via omvända förvärv.

SaaS-bolaget Invajo gör en IPO, intervju med vd

SaaS-bolaget Invajo gör just nu en emission inför sin notering på First North. Intervju med grundaren Fredrik Berglund. När det gäller Corona, “Man skulle kunna säga att vi har haft en ofrivilligt bra tajming…”

Fyra intressanta företag som noteras under 2020

Fyra intressanta företag som ska notera sina aktier under 2020 är Stayble Therapeutics, Electrolux Professional, Invajo och Mobilaris.