Nyemission i

Occlutech Holding AG

Ej tillgängligt

Occlutech har utvecklat en serie produkter som med minimala kirurgiska ingrepp åtgärdar bland annat medfödda hjärtfel.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt. Allmänheten avser i detta fall kunder till Avanza, Nordnet och Carnegie. Ett (1) Depåbevis representerar en (1) underliggande aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Occlutech noteras på First North den 29 september 2021.

Fjärde AP-fonden samt SEB Investment Management har åtagit sig att förvärva depåbevis i erbjudandet för ett belopp om totalt cirka 400 Mkr.

Uppdatering: På kvällen den 29 september meddelade Occlutech att de drar tillbaka emissionen och ställer in noteringen.

"Trots att den indikerade efterfrågan översteg antalet Depåbevis som erbjöds med ett väl övertecknat erbjudande, så bedömdes efterfrågan från långsiktiga investerare i erbjudandet i kombination med svagt sektorsentiment inom MedTech inte vara tillräckligt stark för att säkerställa en tillfredsställande handel i Depåbevisen efter noteringen."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Fyra framtida noteringar

Fyra företag som är framtida noteringskandidater är Malma Logistik, Occlutech, Svenska Brasserier och Mobilaris.

Analytiker avråder från Occlutechs IPO

Occlutech gör en IPO på First North. Affärsvärldens analytiker anser att värderingen är hög och avråder från att teckna.

10 nya kommande noteringar under 2021

Tio kommande noteringar under 2021 är Elicera Therapeutics, Qbrick, Biosergen, Sleep Cycle, Physitrack, Diagonal Pharma, Solon Eiendom, Söder Sportfiske, Transcom och Occlutech.