Nyemission i

Nowonomics AB

Nowonomics utvecklar och driver en digital sparplattform kopplat till ett fondkonto. Tjänsten och tillhörande app gör det enkelt för användarna att pensionsspara i vardagen.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. En unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nowonomics noteras på NGM Nordic SME den 7 april 2021.

Nowonomics har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare och nya investerare om totalt cirka 9 Mkr.

En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av Teckningsoptioner ska ske i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna under perioden 2 maj 2022 till och med den 16 maj 2022 till en teckningskurs om 16 SEK per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

NOWO – En plattform som gör det enkelt att pensionsspara

NOWO har utvecklat en alternativ form av privat pensionssparande som utgår från de yngre generationernas beteende. NOWO gör nu en IPO och vi har därför ställt några frågor till VD Rutger Selin.