Nyemission i

Novus Group International AB

Ej tillgängligt

Novus affärsidé är att förnya undersökningsbranschen nationellt och internationellt genom att kommersialisera, för branschen, ny teknik. Utifrån den förändring undersökningsbranschen står inför kan Novus därmed erbjuda kunderna mer kostnadseffektiva, snabba och precisa marknads- och opinionsundersökningar, främst genom SMS och Webb.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Noteras på Aktietorget den 23 maj 2007.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Novus Group International AB hittades