Novus Group International AB

Novus affärsidé är att förnya undersökningsbranschen nationellt och internationellt genom att kommersialisera, för branschen, ny teknik. Utifrån den förändring undersökningsbranschen står inför kan Novus därmed erbjuda kunderna mer kostnadseffektiva, snabba och precisa marknads- och opinionsundersökningar, främst genom SMS och Webb.
Spotlight
Tjänster
Lista: Spotlight
Bransch: Tjänster
Spotlight
Data/IT
Lista: Spotlight
Bransch: Data/IT
Inga nyheter hittades
default-fallback-image

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner