Nyemission i

Norrpada i Stockholm AB

Ej tillgängligt

Norrpada är ett fastighetsbolag som bygger och utvecklar fastigheter i Moskva. Norrpada i Stockholm AB hette tidigare Ryska Fastighetsfonden i Sverige Management AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt. För en (1) innehavd B-aktie i Ryska Fastighetsfonden 1 erhålls rätten att teckna sju (7) nya B-aktier i Norrpada. För två (2) innehavda B-aktier i Ryska Fastighetsfonden 2 erhålls rätten att teckna tretton (13) nya B-aktier i Norrpada.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Denna företrädesemission är den tredje emissionen av tre. Där det innan görs två apportemissioner till ägarna av Ryska FastighetsFonden i Sverige 1 AB och Ryska FastighetsFonden i Sverige 2 AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Norrpada i Stockholm AB hittades