Nyemission i

NordIQ Göteborg AB

NordIQs affärsidé är att tillhandahålla smarta fjärrvärmecentraler som spar energi, pengar och miljö. NordIQs primära kundsegment är fastighetsägare (flerbostadshus och större fastigheter) och energibolag samt deras leverantörer. Kundvärdet för fastighetsägare är primärt energibesparing, komfort och miljövänlighet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

NordIQ kommer att lista sig på Aktietorget efter genomförd nyemission.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till NordIQ Göteborg AB hittades