NordIQ Göteborg AB

NordIQs affärsidé är att tillhandahålla smarta fjärrvärmecentraler som spar energi, pengar och miljö. NordIQs primära kundsegment är fastighetsägare (flerbostadshus och större fastigheter) och energibolag samt deras leverantörer. Kundvärdet för fastighetsägare är primärt energibesparing, komfort och miljövänlighet.
Spotlight
Industri
Lista: Spotlight
Bransch: Industri
Inga nyheter hittades
default-fallback-image

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner