Nyemission i

Nordic Iron Ore AB

Ej tillgängligt

Nordic Iron Ore fokuserar på järnmalm i Sverige. Företagets huvudsakliga tillgångar är Blötberget och Håksberg nära Ludvika.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av ABG Sundal Collier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att marknaden stängt den 19 juni 2024 inledde Nordic Iron Ore en riktad emission på 125 Mkr.

Cargill har förbundit sig att på vissa villkor teckna aktier för upp till 60 MSEK och Svelland Capital har indikerat intresse om att teckna aktier.

Bengtssons Tidnings AB, Ludvika Holding AB, Ronne Hamerslag, Johan Flink, Fredrik Attefall, Martin Ramqvist, samt Timo Lindborg genom bolag, har förbundit sig att kvitta utestående lån till Bolaget i den Riktade Nyemissionen. Teckningar från Bengtssons Tidnings AB, Ludvika Holding AB och Ronne Hamerslag är villkorade av extra bolagsstämmas godkännande med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Den extra bolagsstämman avses hållas 9 juli 2024 och kallelse offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Av bruttolikviden avses cirka 9 MSEK användas till att återbetala utestående lån och räntor till Kopparinvest AB, Bizcap AB och Lubrica Equity. Övriga skulder som uppgår till cirka 31 MSEK avses återbetalas genom kvittning i samband med den Riktade Nyemissionen.

Uppdatering: Nordic Iron Ore fick in 163 Mkr till 5,30 kr per aktie, motsvarande en rabatt på 18 % mot stängningsskursen.

"Vi är mycket tacksamma för det stöd och förtroende som våra nya och befintliga aktieägare har visat oss genom denna investering. Jag är mycket nöjd med de nya investerarnas höga kvalitet, inklusive den globala råvarujätten Cargill och att en råvaruspecialiserad fond som Svelland Capital är en ny aktieägare med 9,9 procent. Svelland Capital vann "Best Macro Strategy Hedge Fund" vid Hedgeweek European Awards 2023. Deras förtroende betyder mycket för oss när vi tar in ytterligare kapital och expertis från investerare som inser Nordic Iron Ores potential och som kan bidra väsentligt till vår framtida tillväxt. Investeringen gör det möjligt för oss att fortsätta våra förberedande aktiviteter inför den planerade gruvdriften i Blötberget", säger Ronne Hamerslag, VD för Nordic Iron Ore.

Cargill kommer efter emissionen att äga 17 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Nordic Iron Ore beviljas bearbetningskoncession

Nordic Iron Ore som planerar att lista sig på First North nästa år har beviljats ytterligare en bearbetningskoncession. Positivt för Kopparberg Mineral och Archelon Mineral.