Nordic Iron Ore beviljas bearbetningskoncession

Nordic Iron Ore som planerar att lista sig på First North nästa år har beviljats ytterligare en bearbetningskoncession. Positivt för Kopparberg Mineral och Archelon Mineral.

Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession avseende järnmalmsförekomsterna i Håksbergsfältet har beviljats av Bergsstaten. Beslutet är ett viktigt led i förberedelsearbetet för att återuppta järnmalmsproduktion i Ludvika Gruvor (Blötberget och Håksberg) och prospektering av det mellanliggande Väsmanfältet.

Bergsstaten beviljade den 15 december 2011 Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession avseende järnmalmsförekomsterna i Håksbergsfältet i Ludvika kommun. Bearbetningskoncessionen innebär enligt minerallagen rätt till utvinning och förädling av järn, koppar, guld och molybden under 25 år med möjlighet till förlängning.

– Detta är ett mycket glädjande besked. Vår ambition är att möta en ökande global efterfrågan på höganrikad järnmalm genom att väcka Ludvika gruvor till liv och med bearbetningskoncessioner för både Blötberget och Håksberg på plats är det ett stort steg närmare målet, säger Christer Lindqvist, VD i Nordic Iron Ore.

I augusti 2011 beviljades Nordic Iron Ore bearbetningskoncession avseende järnmalmsförekomsterna i Blötberget.

Nordic Iron Ore är ännu så länge ett onoterat företag, men planerar att lista sig på First North under 2012. Vad som händer i Nordic Iron Ore har dock redan påverkan på två noterade företag. Både Kopparberg Mineral och Archelon Mineral är stora ägare i Nordic Iron Ore, varför vi kan se dessa företags aktiekurser påverkas när Nordic Iron Ore kommer med nyheter.

Nordic Iron Ore AB

Nordic Iron Ore fokuserar på järnmalm i Sverige. Företagets huvudsakliga tillgångar är Blötberget och Håksberg nära Ludvika.