Nyemission i

Ngenic AB

Ej tillgängligt

Ngenic är ett energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem. Ett stort fokus ligger på att styra användningen på ett smart sätt.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:7. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Befintliga aktieägare har uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen genom teckningsförbindelser uppgående till cirka 7 MSEK, motsvarande cirka 28 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 13 MSEK, motsvarande cirka 52 procent av Företrädesemissionen, vilket säkerställer Företrädesemissionen till 80 procent.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Affärsvärlden avråder från att teckna Ngenics IPO

Energiteknikföretaget Ngenic gör en IPO på First North. Affärsvärldens analytiker har tittat närmare på erbjudandet och ger rådet att inte teckna.