Nyemission i

Newton Nordic AB

Ej tillgängligt

Nordiska Innnovationsfonden är ett investeringsföretag. Nordiska Innnovationsfonden hette tidigare Newton Nordic AB. Newton Nordic AB hette tidigare Intuitive Aerial AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Apportemission riktad till Webblagret Sverige AB för köpet av Influencer Panel Sweden AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Befintliga aktieägare i Bolaget kommer efter genomförandet av Transaktionen att ha ett aktieinnehav om cirka 50,22%. Transaktionen kommer att innebära en total utspädning om cirka 49,78%. Antal utestående aktier skulle i samband med Transaktionen öka från befintliga 94 706 531 till 188 558 728 aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Newton Nordic breddar sitt erbjudande

Newton Nordic börjar leverera hela rörliga kamerasystem, en förflyttning som tar avstamp i kommersiella drivkrafter som Augmented Reality, automatisering och fjärrproduktion. Vi har ställt några frågor till vd Henrik Lewander.

En andra drönare till aktiemarknaden

Marknaden för obemannande flygfarkostar blir allt hetare och Sverige ligger bra till. Cybaero har fått sitt genombrott och nu kommer även Intuitive Aerial till aktiemarknaden.