Nyemission i

NeoDynamics AB

Ej tillgängligt

NeoDynamics är ett medicintekniskt bolag byggt på forskning utförd vid Karolinska institutet. Bolagets mål är att driva utvecklingen inom precisionsbehandling av cancer genom ny teknik som gör det möjligt att utföra biopsier med högre precision, kvalitet och säkerhet för patientens bästa.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:2. En (1) innehavd aktie på avstämningsdagen ger sju (7) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

NeoDynamics lägger även samman aktier, där 100 aktier blir 1.

Större aktieägare har uttryckt sitt stöd för företrädesemissionen genom teckningsförbindelser motsvarande cirka 34 procent av företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka motsvarande cirka 66 procent av företrädesemissionen. Företrädesemission är därmed, genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier, säkerställd till 100 procent. Garantiåtagandet är utställd av Bolagets aktieägare Salenenterprise, ägt av Erik Salén.

Uppdatering: NeoDynamics företrädesemission tecknades till 44,5 % med företrädesrätt och 4,4 % utan. Resten tecknades av garanter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till NeoDynamics AB hittades