Nyemission i

Nattaro Labs AB

Ej tillgängligt

Nattaro Labs är internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Tibia Konsult AB, AGASEC AB, Arctic Seals AB, Anders Fransson, Joakim Bengtson, Pyracantha AB och Klara Stock Market Adviser AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nattaro Labs upptar även ett lån från Almi Företagspartner om 1,2 Mkr.

I samband med Nyemissionen säljer Almi Invest AB och Almi Invest Syd AB samtliga sina 720 527 respektive 257 540 Nattaro-aktier till tecknarna i Nyemissionen. Tecknarna förvärvar, för varje femtal tecknade aktier, tre befintliga Nattaro-aktier från de två säljande bolagen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Innovativa vägglusspecialisten Nattaro Labs ökar expansionstakten och noterar sig

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag med ursprung i unik forskning om vägglöss. Företaget har tagit in kompetens från Anticimex och Nomor för att öka expansionstakten i världen och gör en IPO på Spotlight. Vi har därför ställt några frågor till vd Carl-Johan Gustafson och hans nya kollegor.