Nyemission i

Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten i Sverige samt professionella investerare i Sverige och internationellt. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO 1).

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nattaro Labs noteras på Spotlight den 10 december 2021.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 ger innehavaren rätt att mellan 10 januari och 21 januari 2023 teckna en (1) aktie till 9 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Innovativa vägglusspecialisten Nattaro Labs ökar expansionstakten och noterar sig

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag med ursprung i unik forskning om vägglöss. Företaget har tagit in kompetens från Anticimex och Nomor för att öka expansionstakten i världen och gör en IPO på Spotlight. Vi har därför ställt några frågor till vd Carl-Johan Gustafson och hans nya kollegor.