Nyemission i

MyFirstApp Sweden AB

Ej tillgängligt

MyFirstApp utvecklar appar för barn. MyFirstApp Sweden AB hette tidigare ObsteCare AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Kvittningsemission riktad till Abelco Investment Group AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

"Abelcos fordran mot bolaget har uppkommit efter att tidigare kreditgivaren Iron Branch sålt en del av sin fordran till Abelco AB om 1,6 miljoner SEK. Med anledning av detta har MyFirstApp:s styrelse, med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 22 juni 2023, beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Råvaror, telekom, biodrivmedel, ehandel och kryptovalutor ska noteras

Åtta företag som planerar att notera sina aktier är Leading Edge Materials, Intropris, Quickbit, Awardit, ObsteCare, OptiMobile, Colabitoil och Lyko.