Nyemission i

My Beat AB

My Beat är en mobiloperatör som erbjuder mobiltelefoni och mobilt bredband för privatpersoner i Sverige.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. En (1) unit består av fem (5) aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

My Beat noteras på Spotlight den 30 maj 2022.

9,4 Mkr av emissionen är tecknad på förhand. 4,3 Mkr av erbjudandet tecknas genom kvittning av brygglån och 0,9 Mkr i kompensation till brygglånegivare.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att under perioden 8 maj 2023 – 22 maj 2023 teckna en (1) aktie till en kurs om 4,30 SEK per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Noteringen av My Beat får en neutral rekommendation av Affärsvärlden

My Beat är en mindre mobiloperatör som ska notera sig på Spotlight. Affärsvärldens analytiker ger en neutral rekommendation till noteringserbjudandet.