Noteringen av My Beat får en neutral rekommendation av Affärsvärlden

My Beat är en mindre mobiloperatör som ska notera sig på Spotlight. Affärsvärldens analytiker ger en neutral rekommendation till noteringserbjudandet.

My Beat är en mindre mobiloperatör som nu gör en noteringsemission på 24,8 Mkr inför en notering på Spotlight den 30 maj. Hur ska då en investerare agera?

Affärsvärlden – Neutral

Affärsvärldens analytiker har tittat närmare på erbjudandet och kommer fram till en neutral rekommendation (4 av 6 i betyg).

”My Beat har en ganska bra story med sin satsning på att värva de höglönsamma, äldre kunderna som de svenska storoperatörerna hellre mjölkar än slåss om. Att bolaget drivs av folk som kan branschen är också ett plus även om det också finns personer med bevisat dåligt omdöme kring bolaget också”

”Värderingen är låg nog att detta kan bli en bra investering men det är svårt att bortse från den just nu väldigt osäkra omvärlden och dystra börsklimatet. Bolaget har även efter nyintroduktionen för svaga finanser anser vi och siffrorna visar inte att varumärket är på väg att få det fäste som skulle göra oss trygga med att teckna nyintroduktionen”


Läs även: Arctic Blue Beverages expanderar med prisbelönta gindrycker

My Beat AB

My Beat är en mobiloperatör som erbjuder mobiltelefoni och mobilt bredband för privatpersoner i Sverige.