Nyemission i

My Beat AB

Ej tillgängligt

My Beat är en mobiloperatör som erbjuder mobiltelefoni och mobilt bredband för privatpersoner i Sverige.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Kvittningsemission. Konvertering av konvertibel, riktad till Geir Bakken AS, Semsveien AS, Bente Selliseth och Erlend Bakken AS.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

"Som offentliggjordes genom pressmeddelande den 24 maj 2024 har Bolaget ingått avtal om konvertibellån med närstående till Bolaget. Lånen från de närstående till Bolaget omfattas inte av den kvittningsemission som styrelsen idag beslutat om. Som det framgår av pressmeddelandet som offentliggjordes den 24 maj är låneeavtalen med närstående enligt ovan med samma villkor som till de övriga, icke närstående, långivarna. Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma under inledningen av det tredje kvartalet 2024 för att föreslå att lånen till närstående konverteras till aktier."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

MyBeat tar upp lån som dubblerar antalet aktier

MyBeat tar upp ett kortsiktigt lån som vid konvertering kommer att dubblera antalet aktier i den lilla mobiloperatören.

Noteringen av My Beat får en neutral rekommendation av Affärsvärlden

My Beat är en mindre mobiloperatör som ska notera sig på Spotlight. Affärsvärldens analytiker ger en neutral rekommendation till noteringserbjudandet.